Betingelser

Serviceydelser på Everhorse.dk

Aftalevilkår for bruger på Everhorse.dk


På Everhorse.dk har du adgang til et omfangsrigt udbud af services. Everhorse.dk gør alt for at skabe så stabile og sikre services som overhovedet muligt.

Alt indhold på Everhorse.dk, herunder systemer, grafik, billeder, tekst, lyd, video mv. tilhører Everhorse.dk.

Everhorse.dk forbeholder sig ret til at ændre i retningslinjer for brugen af Everhorse.dk. Eventuelle ændringer i retningslinjer for brug af Everhorse.dk vil fremgå af denne side. Det er dit ansvar som bruger på Everhorse.dk at holde dig ajour.

Everhorse.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brugen af services på Everhorse.dk - herunder tab af data som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

Everhorse.dk har intet ansvar for tab som følge af:
- Driftsforstyrrelser, der hindrer din eller andres brug af Everhorse.dk, herunder adgang
til at indhente oplysninger eller opdatere indhold. Dette gælder uanset, om
driftsforstyrrelser eller afbrydelser skyldes forhold hos Everhorse.dk eller
samarbejdspartnere, på internettet, hos internetudbyderen eller telefonselskabet.

- Misbrug, afsløring, ødelæggelse eller i det hele taget kompromittering af data eller
programmer på din eller andres computere i forbindelse med din eller andres brug af
internet og internetprogrammer.

- At uberettigede personer har fået adgang til dine private oplysninger og data.

Hvis Everhorse.dk ophører med at være i drift, ophører adgangen til Everhorse.dk samtidig.

Misbrug af system
En Everhorse.dk-bruger er personlig og må ikke overdrages eller udlånes til andre. Dette kan medføre deaktivering af brugeren.

Hvis du mod forventning får mistanke om misbrug af din adgangskode, skal du omgående rette din adgangskode eller rette henvendelse til Everhorse.dk.

Everhorse.dk stiller en række online-services til rådighed. Everhorse.dk accepterer ikke, at brugere på Everhorse.dk reklamerer/handler via disse services, med mindre servicen er lavet til netop disse formål. Det er ej heller tilladt at køre scripts, der generer brugen af Everhorse.dk. Desuden må der på Everhorse.dk ikke forekomme materiale eller foretages handlinger, der strider mod dansk lovgivning, herunder ophavsretsloven.

Det indhold, Everhorse.dk-brugerne lægger ind på Everhorse.dk, er brugeren selv ansvarlig for. Everhorse.dk forbeholder sig ret til uden varsel at afvise/deaktivere (eller i værste fald politianmelde) en hvilken som helst Everhorse.dk-bruger, som kan virke anstødelig/krænkende, eller som ikke overholder Everhorse.dk’s retningslinjer. Afgørelsen herom træffes af Everhorse.dk. Everhorse.dk forbeholder sig retten til at fjerne stødende eller krænkende indhold – uanset om du har betalt for servicen.

God net-etik skal overholdes - det medfører blandt andet, at du kun må være online på Everhorse.dk med ét brugernavn, og at du ikke chikanerer andre brugere på Everhorse.dk.

Brugeroplysninger
For at tilmelde dig Everhorse.dk skal du vælge et brugernavn og password og angive en gyldig e-mail adresse samt en række andre oplysninger.

Når du er logget på Everhorse.dk, kan du altid gå ind på ”mit kontrolpanel” i ”ret  profil”. Her kan du rette eller slette dine oplysninger og se alle de oplysninger, du har indtastet. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte. Du er forpligtet til at holde dine personlige data ajour.

Med din accept af vilkårene for brugere af Everhorse.dk giver du samtidig Everhorse.dk din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedr. opdateringer, services, løbende godkendelse af dine brugeroplysninger mv. Disse e-mails er udelukkende af servicemæssig karakter. De øvrige e-mails, du aktivt beder om at få tilsendt, såsom nyhedsbreve, kan indeholde reklamer fra tredjemands leverandører.

Det er strafbart at udgive sig for at være andre end den, man er, og som Everhorse.dk bruger er du ansvarlig for ethvert tab, andre måtte lide som følge af falske oplysninger fra din side. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte oplysninger til Everhorse.dk, selvom du vælger, at oplysningerne ikke skal deles med andre.

Når du tilmelder dig som bruger på Everhorse.dk, bliver de oplysninger, du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Uden dit samtykke udleveres oplysninger normalt kun fra Everhorse.dk efter retskendelse. Everhorse.dk kan dog vælge at udlevere oplysninger direkte til politiet til brug for efterforskning eller for anmeldelse af formodet ulovlige forhold, der berører Everhorse.dk eller andre registrerede brugere.

Everhorse.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan kun ske med din personlige og forudgående tilladelse.


Køb og salg
Everhorse.dk er som formidler af køb og salg ikke part i de aftaler/handler, der indgås på Everhorse.dk. Everhorse.dk stiller alene de tekniske hjælpemidler (handelsplads) til rådighed i forbindelse med aftalerne/handlerne.

Everhorse.dk er således hverken sælger eller leverandør af de heste, der sættes til salg, og er således ikke pålagt de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse heste.

Everhorse.dk er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller de heste, sælger udbyder til salg på Everhorse.dk – uanset om sælger er en privatperson eller en erhvervsdrivende.

Everhorse.dk er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de heste, der handles på Everhorse.dk eller for, at beskrivelser af hestene er korrekte.

Everhorse tilbyder oversættelse af annoncer til engelsk. Everhorse er i den forbindelse ikke ansvarlig for eventuelle fejloversættelser, der kan virke misvisende. Sælger er pligtig selv at kvalitetssikre den oversatte tekst og i det omfang sælger ønsker ændringer heri, skal dette kommunikeres skriftligt til Everhorse.dk.

For aftaler og handler indgået med Everhorse.dk som formidler gælder de almindelige regler i dansk lovgivning (herunder forbrugeraftaleloven, købeloven og aftaleloven).


Indrykning af annonce
Når du indrykker en betalingsannonce på Everhorse.dk, er du først endeligt forpligtet, når du godkender indrykning af din annonce.

Du udformer selv din annonce og er selv ansvarlig for indholdet (men Everhorse.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce i henhold til Everhorse.dk’s regler for annoncering). Du kan løbende se og vurdere annoncens udformning.

Når du indrykker annoncer på Everhorse.dk, gemmes de automatisk under ”mine heste under ”mit kontrolpanel”, så du har overblik over de annoncer, du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du således straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket.

Når du indrykker en annonce, bliver kontaktoplysninger automatisk vist i din annonce, således at interesserede brugere kan komme i konktakt med dig.

Når din annonce ikke længere er relevant (f.eks. når en hest, der er sat til salg, er solgt), er du forpligtet til at slette annoncen.

Stald abonnement
Et stald abonnementet gælder indtil det opsiges af én af parterne. Betaling for den nye periode sker automatisk via det tilmeldte kreditkort.

Hvis kreditkortet er udløbet, vil du blive bedt om at forny dine betalingsoplysninger, næste gang du logger ind.

Et abonnement er først opsagt, når du har lukket abonnementet eller givet os skriftligt besked. Hvis betalingsoplysningerne ikke opdateres forbeholder Everhorse.dk sig ret til at sende en faktura for den nye periode pr. mail.

Dit abonnement kan til enhver tid opsiges og løber da kun den pågældende periode ud.

Betaling over internettet
Enhver form for online pengeoverførsel til Everhorse.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der oprettes en krypteret forbindelse mellem dig og Everhorse.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket.

Everhorse.dk har en indløsningsaftale med PBS. Dette indebærer, at vi opfylder særdeles høje krav til sikkerheden på Everhorse.dk. Med henblik på at tilvejebringe maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer Everhorse.dk således ikke dine kortoplysninger.


Fortrydelsesret for tjenesteydelser
For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på Everhorse.dk, er der tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer mv. Når oplysningerne er videregivet fra dig til Everhorse.dk, har levering fundet sted. Tjenesteydelsen er dermed modtaget og taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at indrykning af annoncer mv. på Everhorse.dk ikke kan fortrydes.


Fortrydelsesret ifm. handler indgået via Everhorse.dk
Everhorse.dk fungerer som formidler af oplysninger mellem sælger og køber. Hvis du vil fortryde/klage over en hest, du har købt via Everhorse.dk, skal du derfor henvende dig til den egentlige sælger af hest. Den egentlige sælger er således den person, som har indrykket annoncen vedrørende den pågældende hest på Everhorse.dk. Sælger kan enten være en privatperson eller en erhvervsdrivende – og der gælder forskellige regler afhængig af, om der er tale om en privatperson eller en erhvervsdrivende.

Hvis der er tale om en handel mellem to private personer, kan køber og sælger selv aftale vilkårene.

Er sælgeren derimod erhvervsdrivende, er der tale om et forbrugerkøb, og da er køber sikret nogle bestemte rettigheder (herunder kravet om 14 dages returret i henhold til forbrugeraftaleloven).


Regler for annoncering
Når du annoncerer på Everhorse.dk, er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

Du må kun annoncere heste på Everhorse.dk, du selv ejer eller har ejerens bemyndigelse til at oprette annoncen for.

Hver hest skal tilmeldes for sig (flere heste må ikke optræde i samme annonce).

En annonce må ikke ændres således, at indholdet omskrives til en anden salgshest. Det betyder, at der skal oprettes en ny annonce pr. hest.

Everhorse ApS

Allerødvej 30
3450 Allerød
Danmark

CVR: 20804300Kirk Arabians lukker ned

Signe og Thomas Kirk Kristiansen lukker araberstutteriet Kirk Arabians for at få tid til andre gøremål.
14.12.2017     Avl

Optakten til DV hingstekåring

Søndag blev der udtaget otte unge hingste til DVs hingstekåring, og onsdagudtages de sidste på Vilhelmsborg.
12.12.2017     Avl

Jannis Drewell vinder voltige world cup i Salzburg

World Cup titelholder Jannis Drewell fra Tyskland vinder hos herrerne, mens alpelandene Schweiz og Østrig tager sig af kvindernes og pas de deux i sæsonens tredje World Cup afdeling i Salzburg.
11.12.2017     Voltigering

Brug for hjælp til at sælge din hest?

Kontakt everhorse på info@everhorse.dk

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Udfyld formularen herunder og tryk pa "Tilmeld mig". Sa vil du fremover vaere opdateret med hvad der sker i hesteverden.